Η Παραγωγή

Η παραγωγή και κατασκευή των επίπλων γίνεται με μεράκι από εξειδικευμένο προσωπικό…

Ο πλήρης εξοπλισμός του εργοστασίου μας, μας δίνει την δυνατότητα να κατασκευάζουμε έπιπλα που αντέχουν στον χρόνο. Το ειδικευμένο προσωπικό μας προσθέτει στα έπιπλα που δημιουργούμε την σφραγίδα της καλής ποιότητας και αισθητικής.